سهیلا مطوری

سهیلا مطوری

آخرین بازدید: 10 ماه ها پیش

عضویت از ۱۴۰۱-۱-۱۶ soheila.matouri@yahoo.com

following (0)

followers (1)

سفرنامه و خاطرات
سفرنامه جاسب؛ منطقه ای کوهستانی در شمال استان مرکزی

سفرنامه جاسب؛ منطقه ای کوهستانی در شمال استان مرکزی

سفر به جاسب یکی از سفرهای جالب برای من بود، از این لحاظ که فکر نمیکردم اول مقصد...