Tag: روز شیراز

اخبار و مقالات روم تور
روز شیراز ؛ 15 اردیبهشت روز گرامیداشت پایتخت فرهنگی ایران

روز شیراز ؛ 15 اردیبهشت روز گرامیداشت پایتخت فرهنگی ایران

روز شیراز در تقویم رسمی ایران را می توان بعنوان یک روز فرهنگی تاریخی یاد کرد؛ روزی...

شیراز
آرامگاه حافظیه؛ نگین درخشان انگشتری شیراز

آرامگاه حافظیه؛ نگین درخشان انگشتری شیراز

در شیراز آرامگاه یکی از بهترین شاعران شعر فارسی قرار گرفته است. مجله روم تور در...

شیراز
شاهچراغ شیراز؛ سومین حرم اهل بیت در ایران

شاهچراغ شیراز؛ سومین حرم اهل بیت در ایران

آرامگاه شاهچراغ یک مسجد و آرامگاه زیبا در شهر شیراز است. مکانی که احمد بن موسی،...